Core-decompressie.

Core-decompressie is een chirurgische behandeling waarbij het dode bot uit de heupkop verwijderd wordt. Dit is een relatief kleine ingreep met als doel het instorten van de heupkop te voorkomen.

Indicatie

De juiste indicatie voor een core-decompressie is een vroeg stadium van de kopnecrose zonder dat er al instorting van de heupkop is opgetreden. Leeftijd van de patiënt is ook belangrijk, bij ouderen is het verstandiger om direct voor een totale heupprothese te kiezen, bij jongeren is het van groter belang om te proberen deze ingreep uit te stellen.

Ingreep

Onder doorlichting uitruimen van de kopnecrose.

Onder doorlichting uitruimen van de kopnecrose.

De ingreep gebeurd in een korte ziekenhuisopname van 1-2 dagen. Er wordt een kleine snede aan de zijkant van het bovenbeen gemaakt, waarna onder rontgendoorlichting de plek met dood bot wordt aangeprikt. Er wordt een voerdraad precies in het midden van de kopnecrose gebracht. Hierna wordt over de voerdraad een boorkanaal gemaakt en wordt dmv een speciaal apparaat (X-ream) het dode bot uit de heupkop geschraapt. Dit kan doordat de mesjes in dit apparaat zich uit kunnen vouwen totdat de hele plek is schoongeschraapt. Daarna wordt het nog uitgebreid uitgespoelt.

Opvullen van dit defect kan met verschillende materialen, wij kiezen voor pro-Dense. Dit is een speciaal soort botgroei bevorderend materiaal gemaakt van calciumfosfaat en calciumsulfaat. Het wordt vlak voor het inbrengen klaargemaakt vanuit 2 compenenten waarna het uithard, zodat het direct voldoende stabiliteit heeft.

Onderzoek van collega Landgraeber (Universiteit Essen) heeft laten zien dat het direct belastbaar is.

Ervaring

Opvullen van het defect met pro-dense.

Opvullen van het defect met pro-dense.

Met core decompression is een jarenlange ervaring, het gebruik van pro-dense als opvulmateriaal kent een kortere geschiedenis. Wel is een groep van 250 behandelde patiënten gepresenteerd met redelijke resultaten.

Resultaten

De resultaten van de behandeling van kopnecrose blijven matig, afhankelijk van het stadium van de avn en het formaat. Over het algemeen kan gezegd worden dat bij 70% van de patiënten de plaatsing van een kunstheup (lees: instorten van de heupkop) voorkomen kan worden.

Nabehandeling

De nabehandeling bij een core-decompressie bestaat uit 2-6 weken met krukken lopen.

Mocht u denken in aanmerking te komen voor deze behandeling dan kunt u contact opnemen via de Consult of Second opinion pagina