Heupklachten

Heupklachten komen relatief veel voor op alle leeftijden. Op kinderleeftijd komen verschillende stoornissen voor in de ontwikkeling die tot vroege slijtage van de heup kunnen leiden. Als pasgeborene kan de ontwikkeling van de heupkom achterblijven, waarbij de zogenaamde dysplasie van de heup ontstaat. Op latere kinderleeftijd kan de heupkop afglijden door de groeischijf waarbij men spreekt van een epifysiolysis capitis femoris, dit kan leiden tot een afwijkende vorm van de heupkop. Een andere frequent voorkomende ziekte op kinderleeftijd is de ziekte van Perthes, het ontstaansmechanisme is niet geheel duidelijk, maar in essentie sterft de heupkop af en raakt vervormd. Er onstaat hierbij soms een passingsprobleem van kop en kom hetgeen kan leiden tot vroege slijtage.

Op volwassen leeftijd is slijtage het meest voorkomend, maar hier zijn vele stadia in. Voor gevorderde slijtage is een heup prothese de enige goede oplossing. Echter een kunstheup is niet de enige oplossing voor heupgerelateerde problemen. Er zijn verschillende afwijkingen die op de langere termijn voor slijtage kunnen zorgen en ondertussen pijn veroorzaken. Zo is er bijvoorbeeld impingment of labrumletsel wat met een kijkoperatie goed behandeld zou kunnen worden. Ook is er de mogelijkheid om een standsverandering van de heupkop of heupkom te verrichten om vroegtijdige slijtage te voorkomen of te behandelen.

Op deze website worden de verschillende operatietechnieken beschreven zodat u als patiënt goed geïnformeerd  bent over de behandelingsmogelijkheden.